Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 marca2019r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Pobierz