Z przyjemnością informujemy, że laboratorium nasze od dnia 27 sierpnia 2007 roku znajduje się  w doborowym gronie laboratoriów posiadających certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.  Certyfikat ten jest potwierdzeniem spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 zarówno organizacyjnych jak i technicznych.  Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt pomiarowo-badawczy, który został częściowo sfinansowany przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach programu PHARE 2003.  Dodatkowo nieustannie poszerzany jest zakres wykonywanych analiz mający na celu sprostanie rosnącym wymaganiom naszych klientów.  W zakresie akredytacji posiadamy także pobór prób, który wykonujemy w oparciu o wyspecjalizowane grupy próbobiorców wyposażone w specjalistyczny sprzęt.

Z przyjemnością informujemy Państwa, że laboratorium nasze uzyskało zatwierdzenie systemu jakości  przez Państwową Inspekcję Sanitarną i spełnia wymagania ustawowe określone w art. 12 ust. 4 ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późn. zm.).

W celu uzyskania informacji dotyczącej cennika usług laboratoryjnych prosimy o kontakt z laboratorium: ul. Wojska Polskiego 37, 72-200 Nowogard tel: 091 39 27 475 kom: 0 728 361 854 e-mail:  lub sprawdzenie aktualnych cen na naszej stronie TUTAJ