OGŁOSZENIE  

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownik Rejonu Eksploatacji Nowogard

Wymagane kwalifikacje zawodowe:

- mile widziane wykształcenie techniczne kierunkowe ,

- uprawnienia elektroenergetyczne typu SEP „D” grupa I, II do 1 kV na dozór w zakresie konserwacji urządzeń (możliwość uzupełnienia w trakcie zatrudnienia),

- książeczka do celów sanitarno - epidemiologicznych,

- prawo jazdy kat. „B”.

Zakres obowiązków:

- bieżący nadzór nad utrzymaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zapewnienie ich zdolności do ciągłego i niezawodnego świadczenia usług,

- bezpośredni i bezzwłoczny nadzór nad realizacją działań związanych z usuwaniem awarii urządzeń wodno kanalizacyjnych.

Kandydatom oferujemy:

- Pracę w firmie o stabilnej i ugruntowanej pozycji rynkowej,

- narzędzia pracy w postaci samochodu służbowego, komputera osobistego oraz telefonu komórkowego,

- umowę o pracę,

- konkurencyjne wynagrodzenie,

- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Oferty kandydaci składają na adres: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/2 lub email:  

Uprzejmie informujemy że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 


 OGŁOSZENIE  

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie poszukuje pracownika na stanowisko:

MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

Miejsce wykonywanej pracy:

Rejon Eksploatacji Nowogard – oczyszczalnia ścieków ul. Zamkowa 9 w Nowogardzie oraz obsługa przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Nowogard.  

Wymagane kwalifikacje zawodowe:

- Wykształcenie zawodowe

- uprawnienia elektroenergetyczne typu SEP „E” grupa I, II do 1 kV na obsługę i konserwację urządzeń ( możliwość uzyskania uprawnień w trakcie zatrudnienia),

- prawo jazdy kat.”B”  

Kandydatom oferujemy:

- zatrudnienie na umowę o pracę

- pracę w firmie o stabilnej i ugruntowanej pozycji rynkowej.  

Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).     Oferty kandydaci składają na adres: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/2 lub email:  

Uprzejmie informujemy że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 


 OGŁOSZENIE  

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie poszukuje pracownika na stanowisko:

OPERATOR ZMIANOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Miejsce wykonywanej pracy:

Oczyszczalnia ścieków w Nowogardzie ul. Zamkowa 9

Zakres obowiązków:

- utrzymanie w stałej gotowości technicznej urządzeń do oczyszczania ścieków,

- czuwanie nad prawidłową eksploatacją urządzeń oczyszczających ścieki.

Wymagane kwalifikacje zawodowe:

- Wykształcenie zawodowe,

- uprawnienia elektroenergetyczne typu SEP „E” grupa I, II do 1 kV na obsługę i konserwacje urządzeń ( możliwość uzyskania uprawnień w trakcie zatrudnienia),

- badania wysokościowe.

Kandydatom oferujemy:

- zatrudnienie na umowę o pracę

- pracę w firmie o stabilnej i ugruntowanej pozycji rynkowej.

Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Oferty kandydaci składają na adres: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/2 lub email:  

Uprzejmie informujemy że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.