W nawiązaniu do Komunikatu nr 1 z dnia 12.04.2018r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach, Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie uprzejmie informuje, że woda w miejscowości Łatno została warunkowo dopuszczona do spożycia do dnia 30.05.2018r. ze względu na przekroczenie parametru fizykochemicznego tj. mętności. Informujemy, że spożywanie wody o stwierdzonych wartościach mętności nie stanowi zagrożenia dla zdrowia osób z niej korzystających, powoduje jedynie zmiany organoleptyczne wody.