Szanowni Odbiorcy!

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z. o. o. w Nowogardzie informuje, że z dniem 15.05.2024 r. wypowiedziana została umowa z ALPA ASENIZACJA s.c. A .Chimiak, P. Słaby  na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych oraz transportu odebranych ścieków do stacji zlewnej, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Zamkowej 9 w Nowogardzie. Decyzja ta została podjęta w związku z brakiem realizacji zapisów umowy przez spółkę ALPA ASENIZACJA w zakresie konieczności dostarczania ścieków do wskazanego miejsca zrzutu nieczystości, mimo ich odbierania od klientów, a w konsekwencji złamaniem punktu 6. zezwolenia (koncesji)  na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydanego przez Gminę Nowogard w dniu 21.12.2020 r.  Sytuacja, kiedy ścieki są odbierane od klientów, ale nie dostarczane przez ww. podmiot do zlewni,  trwa od miesiąca lutego bieżącego roku. W związku z tym, nasza Spółka zmuszona była wypowiedzieć umowę z  ww. podmiotem, chcąc pozostać w zgodzie z wszelkimi przepisami określającymi sposób odbioru, transportu i utylizacji nieczystości ciekłych. Okres wypowiedzenia umowy mija z dniem 30 czerwca 2024 r.