Image
Image
Pon.-Pt. 7.00-15.00
Image

Przedsiebiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

Ponad 30 lat doświadczenia

Zobacz więcej

Przedsiebiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

Ponad 30 lat doświadczenia

Zobacz więcej

Przedsiebiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

Ponad 30 lat doświadczenia

Zobacz więcej

Przedsiebiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

Ponad 30 lat doświadczenia

Zobacz więcej
Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel. 994
tel. kom. 784 000 450
dyzurny@puwis.pl

Biuro Obsługi Klienta

tel. 91 39 20 711
tel. kom. 784 000 440
obsluga.klientow@puwis.pl

Informacja

Szanowni Odbiorcy!

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z. o. o. w Nowogardzie informuje, że z dniem 15.05.2024 r. wypowiedziana została umowa z ALPA ASENIZACJA s.c. A .Chimiak, P. Słaby  na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych oraz transportu odebranych ścieków do stacji zlewnej, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Zamkowej 9 w Nowogardzie. Decyzja ta została podjęta w związku z brakiem realizacji zapisów umowy przez spółkę ALPA ASENIZACJA w zakresie konieczności dostarczania ścieków do wskazanego miejsca zrzutu nieczystości, mimo ich odbierania od klientów, a w konsekwencji złamaniem punktu 6. zezwolenia (koncesji)  na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydanego przez Gminę Nowogard w dniu 21.12.2020 r.  Sytuacja, kiedy ścieki są odbierane od klientów, ale nie dostarczane przez ww. podmiot do zlewni,  trwa od miesiąca lutego bieżącego roku. W związku z tym, nasza Spółka zmuszona była wypowiedzieć umowę z  ww. podmiotem, chcąc pozostać w zgodzie z wszelkimi przepisami określającymi sposób odbioru, transportu i utylizacji nieczystości ciekłych. Okres wypowiedzenia umowy mija z dniem 30 czerwca 2024 r.

Praca

pr.jpg

Praca

Praca.jpg

Kontakt

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2,
72-200 Nowogard

Dane firmy

NIP: 859-000-04-41
REGON: 810156761
Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000050980
Kapitał Zakładowy: 840.000PLN
Nr. konta 33102048120000030200690164

Informacje prawne