Image
Image
Pon.-Pt. 7.00-15.00
Image

Przedsiebiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

Ponad 30 lat doświadczenia

Zobacz więcej

Przedsiebiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

Ponad 30 lat doświadczenia

Zobacz więcej

Przedsiebiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

Ponad 30 lat doświadczenia

Zobacz więcej

Przedsiebiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

Ponad 30 lat doświadczenia

Zobacz więcej
Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel. 994
tel. kom. 784 000 450
dyzurny@puwis.pl

Biuro Obsługi Klienta

tel. 91 39 20 711
tel. kom. 784 000 440
obsluga.klientow@puwis.pl

Komunikat

W nawiązaniu do Decyzji PS-N-HK-600-33/17 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie, Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie uprzejmie informuje, że woda na sieci wodociągowej w miejscowości Osowo, Słajsino, Bieniczki, Bieńczyce  nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) z uwagi na przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości bakterii grupy coli. W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

Zapytanie ofertowe

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017.

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie za 2017 rok.

POBIERZ

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

MINERALICA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie (72-200) przy ulicy Zamkowej Nr 14 Informuje o rozstrzygnięciu zapytania na opracowanie koncepcji technologii odzysku substancji mineralnych i organicznych zawartych w osadach ściekowych i przetworzenia ich do postaci nawozów dedykowanych wykorzystaniu rolniczemu. Proces technologiczny dotyczyć ma przetworzenia odpadów o kodzie 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe.  

Rozstrzygnięcie: Pobierz

Kontakt

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2,
72-200 Nowogard

Dane firmy

NIP: 859-000-04-41
REGON: 810156761
Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000050980
Kapitał Zakładowy: 840.000PLN
Nr. konta 33102048120000030200690164

Informacje prawne