Image
Image
Pon.-Pt. 7.00-15.00
Image

Przedsiebiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

Ponad 30 lat doświadczenia

Zobacz więcej

Przedsiebiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

Ponad 30 lat doświadczenia

Zobacz więcej

Przedsiebiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

Ponad 30 lat doświadczenia

Zobacz więcej

Przedsiebiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

Ponad 30 lat doświadczenia

Zobacz więcej
Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel. 994
tel. kom. 784 000 450
dyzurny@puwis.pl

Biuro Obsługi Klienta

tel. 91 39 20 711
tel. kom. 784 000 440
obsluga.klientow@puwis.pl

Komunikat m. Uniestowo

Komunikat

z dn. 11.07.2024 r.

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. informuję, że woda z wodociągu w m. Uniestowo, nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
w zakresie parametrów mikrobiologicznych. 

Woda nie nadaje się do spożycia, może być jedynie wykorzystywana do celów porządkowych i spłukiwania toalet.

Trwają pracę mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnie
z wymaganiami. Zalecenie obowiązuje do odwołania.

OGŁOSZENIE

„Przedsiębiorstwo Usług Wodnych
i Sanitarnych” Spółka z o.o.
w Nowogardzie

informuje, że w związku z awarią magistrali wodociągowej przy ul. Rzeszowskiego została wyłączona dostawa wody dla ulic Rzeszowskiego, Bat. Chłopskich, Ostrzyca, Kulice.
Na pozostałym terenie Gminy Nowogard może wystąpić obniżenie ciśnienia wody.
Trwają prace przy usunięciu awarii.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Informacja

Szanowni Odbiorcy!

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z. o. o. w Nowogardzie informuje, że z dniem 15.05.2024 r. wypowiedziana została umowa z ALPA ASENIZACJA s.c. A .Chimiak, P. Słaby  na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych oraz transportu odebranych ścieków do stacji zlewnej, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Zamkowej 9 w Nowogardzie. Decyzja ta została podjęta w związku z brakiem realizacji zapisów umowy przez spółkę ALPA ASENIZACJA w zakresie konieczności dostarczania ścieków do wskazanego miejsca zrzutu nieczystości, mimo ich odbierania od klientów, a w konsekwencji złamaniem punktu 6. zezwolenia (koncesji)  na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydanego przez Gminę Nowogard w dniu 21.12.2020 r.  Sytuacja, kiedy ścieki są odbierane od klientów, ale nie dostarczane przez ww. podmiot do zlewni,  trwa od miesiąca lutego bieżącego roku. W związku z tym, nasza Spółka zmuszona była wypowiedzieć umowę z  ww. podmiotem, chcąc pozostać w zgodzie z wszelkimi przepisami określającymi sposób odbioru, transportu i utylizacji nieczystości ciekłych. Okres wypowiedzenia umowy mija z dniem 30 czerwca 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2,
72-200 Nowogard

Dane firmy

NIP: 859-000-04-41
REGON: 810156761
Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000050980
Kapitał Zakładowy: 840.000PLN
Nr. konta 33102048120000030200690164

Informacje prawne