Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie poszukuje pracownika na stanowisko: MONTER KONSERWATOR URZĄDZEŃ WODNO KANALIZACYJNYCH

Miejsce wykonywanej pracy: Zakład Usług Wodny w Nowogardzie – Rejon Eksploatacji Nowogard

Opis stanowiska pracy:
- eksploatacja i konserwacja stacji pomp, urządzeń hydroforowych,
- właściwa eksploatacja i utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń i obiektów wod-kan,
- usuwanie awarii urządzeń i systemów wodociągowych.

Wymagane kwalifikacje zawodowe:
- Wykształcenie  zawodowe
- uprawnienia elektroenergetyczne typu SEP do obsługi i eksploatacji grupa I i II
- prawo jazdy kat.”B”
- książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych

Kandydatom oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę
- możliwość rozwoju zawodowego

WOBEC KANDYDATÓW NIE STAWIAMY WYMAGAŃ CO DO STAŻU PRACYOferty kandydaci składają do dnia 27.07.2018 roku do godz. 14:00 na adres: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard lub email:

Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o Ochronie Danych Osobowych , Dz. U. 2018 poz. 1000”.
Nie odsyłamy niewykorzystanych ofert.

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie poszukuje pracownika na stanowisko: MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

Miejsce wykonywanej pracy: Zakład Usług Wodnych w Nowogardzie – oczyszczalnia cieków ul. Zamkowa 9 w Nowogardzie oraz obsługa przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie
miasta Nowogard.

Wymagane kwalifikacje zawodowe:
- Wykształcenie średnie, zawodowe
- uprawnienia elektroenergetyczne typu SEP do obsługi i eksploatacji grupa I i II
- prawo jazdy kat.”B”

Kandydatom oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę
- możliwość rozwoju zawodowego

WOBEC KANDYDATÓW NIE STAWIAMY WYMAGAŃ CO DO STAŻU PRACYOferty kandydaci składają do dnia 27.07.2018 roku do godz. 14:00 na adres: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard lub email:

Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o Ochronie Danych Osobowych , Dz. U. 2018 poz. 1000”.
Nie odsyłamy niewykorzystanych ofert.

Elektromonter – konserwator urządzeń wod-kan.

Miejsce pracy : Rejon Eksploatacji Nowogard Opis stanowiska pracy:

 • Naprawa i konserwacja pomp, urządzeń hydroforowych oraz urządzeń energetycznych i ciśnieniowych.
 • Właściwa eksploatacja i utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń i obiektów wod-kan.
 • Usuwanie awarii i urządzeń systemów wodociągowych.

  Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie zawodowe kierunek elektryk
 • Staż pracy min. 1 rok
 • Uprawnienia elekroenergetyczne typu SEP „E”Gr. I do 1 kV na obsługę i konserwacje urządzeń.
 • Badania wysokościowe.
 • Prawo jazdy kat.” B”.
 • Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

  Oferty kandydaci powinni składać na adres: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard lub na email: Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883”. Nie odsyłamy niewykorzystanych ofert.

 

 


OGŁOSZENIE                  

„Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie   poszukuje pracownika  na stanowisko: kierowca operator samochodu specjalnego

Kwalifikacje zawodowe:
- Wymagane  aktualne prawo jazdy kategorii C+E

Doświadczenie: praca  min. 3 lata  na stanowisku kierowcy.

Wymagania: Wymagane  posiadanie  świadectwa kwalifikacji zawodowej na stanowisku kierowcy , zaświadczenie na przewóz rzeczy, orzeczenie psychologiczne.

Główne zadania, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności:
-  ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji pojazdem specjalnym  DAF oraz  wywóz nieczystości płynnych.

Kandydatom oferujemy:
- Zatrudnienie na umowę o pracę  

Ofertę kandydaci składają na adres; Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie ul. 3 Maja 14/2 lub email:   Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883”.  

Nie odsyłamy nie wykorzystanych ofert.