OGŁOSZENIE     Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie poszukuje pracownika na stanowisko:

MAJSTER GRUPY REMONTOWO-BUDOWLANEJ   Zakres obowiązków:

 • Bezpośredni nadzór nad podwykonawcami,
 • Bezpośredni nadzór nad sprzętem oraz pracownikami firmy,
 • Nadzór nad realizacją robót w oparciu o dokumentację techniczną, harmonogramy i plany organizacji robót,
 • Odpowiedzialność za jakość robót podczas realizacji inwestycji,
 • Poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych optymalizujących koszty realizacji inwestycji.
 • Raportowanie postępu robót,
 • Rozliczenie materiałów,
 • Prowadzenie i nadzór robót instalacyjnych sieci i przyłączy wod-kan.,
 • Prowadzenie i nadzór robót związanych z modernizacjami Stacji Uzdatniania Wody,
 • Sporządzanie kosztorysów ofertowych i powykonawczych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe inżynierskie, mile widziane uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji sanitarnej jak również chęć uzyskania tych uprawnień w trakcie zatrudnienia,
 • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej i analizy pod kątem możliwości stosowania rozwiązań alternatywnych,
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność zarządzania pracą podległego zespołu,
 • Umiejętność obsługi niwelatora,
 • Znajomość programu kosztorysowego NORMA PRO,
 • Prawo jazdy kat.”B”

  Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,

Możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach inwestycyjny   Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści : Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).     Oferty kandydaci powinni składać na adres: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard lub na email: , tel. Kontaktowy 913920711


Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie poszukuje pracownika na stanowisko:

OPERATOR ZMIANOWY OCZYSZCZALNI SCIEKÓW  

Miejsce wykonywania pracy:   Oczyszczalnia ścieków w Nowogardzie ul. Zamkowa 9   Zakres obowiązków :

 • Utrzymanie w stanie gotowości technicznej urządzeń do oczyszczania ścieków,
 • Nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń oczyszczających ścieki,
 • Utrzymanie stałej sprawności technicznej i eksploatacyjnej kolektorów kanalizacyjnych, kanałów prowadzących ścieki bytowo – gospodarcze oraz budowli i uzbrojenia tych kanałów,
 • Czyszczenie i płukanie systemów kanalizacji, kontrola i regulacja spadków i minimalnych prędkości spływu ścieków na terenie oczyszczalni.

Wymagania:

 • Zasadnicze zawodowe,
 • Uprawnienia elektroenergetyczne typu SEP gr. I i II w zakresie obsługi i eksploatacja,
 • Badania wysokościowe.

Kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę ,
 • Pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,

Możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach inwestycyjny   Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści : Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).     Oferty kandydaci powinni składać na adres: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard lub na email: , tel. Kontaktowy 913920711


 

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie poszukuje pracownika na stanowisko:  

Operator Zmianowy Stacji Uzdatniania Wody  

Miejsce wykonywanej pracy:   Stacja uzdatniania wody w Nowogardzie

  Zakres obowiązków:

 • Utrzymywanie w stanie gotowości technicznej urządzeń do uzdatniania wody, urządzeń pompowych, urządzeń do dezynfekcji wody.
 • Nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń znajdujących się na stacji uzdatniania wody.
 • Utrzymanie stałej sprawności technicznej i technologicznej ujęcia wody.
 • Prowadzenie zgodnej z instrukcjami obsługi eksploatacji budowli i urządzeń technologicznych ujęcia.

    Wymagane kwalifikacje zawodowe:  

 • Uprawnienia elektroenergetyczne typu SEP „E” grupa I, II do 1 kV na obsługę

i konserwację urządzeń ( możliwość uzyskania uprawnień w trakcie zatrudnienia)

 • Książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych
 • Badania wysokościowe

    Doświadczenie:  

 • Mile widziane doświadczenie

    Kandydatom oferujemy:  

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Pracę w stabilnej firmie

 

 


  OGŁOSZENIE     Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie poszukuje pracownika na stanowisko:  

Elektromonter – konserwator urządzeń wod-kan  

           Miejsce wykonywanej pracy:   

 • Teren Gminy Stare Czarnowo

  Zakres obowiązków:

 • Naprawa i konserwacja pomp, urządzeń hydroforowych oraz urządzeń energetycznych i ciśnieniowych.
 • Właściwa eksploatacja i utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń i obiektów wod-kan.
 • Usuwanie awarii urządzeń systemów wodociągowych.

  Wymagane kwalifikacje zawodowe:  

 • Preferowane wykształcenie kierunkowe elektryk
 • Prawo jazdy kat. ”B” plus psychotesty
 • Uprawnienia elektroenergetyczne typu SEP „E” grupa I, II do 1 kV na obsługę i konserwację urządzeń
 • Książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych
 • Badania wysokościowe

  Doświadczenie:  

 • Mile widziane doświadczenie

  Kandydatom oferujemy:  

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Pracę w stabilnej firmie

            Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści:   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).     Oferty kandydaci składają na adres: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie, ul. 3 Maja 14/2 lub email: , tel. Kontaktowy 913920711 wew. 208 lub 784000442.