KOMUNIKAT Nr 3
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie z dnia 19.09.2023r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Osina, gm. Osina, pow. goleniowski zaopatrującego 1162 mieszkańców miejscowości: Osina, Krzywice, Przypólsko, k. Przypólsko, Kałużna.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 18.09.2023r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). z uwagi na obecność bakterii Escherichia coli.
W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:
1.
Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2.
Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3.
Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4.
Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Osinie zarządzający wodociągiem Osina został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.
Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.