W nawiązaniu do Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie nr PS-N.HK-4400-29/15 oraz PS-N.HK-4400-30/15  z dnia 23.11.2015r. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie uprzejmie informuje, że woda dystrybuowana z ujęć Jarchlino oraz Wyszomierz spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody podawanej do spożycia.

W związku z powyższym nie ma już przekroczenia mikrobiologicznego w wodzie uzdatnionej.