1. Wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
  • Gm. Brojce, Dobrzany, Ińsko, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stare Czarnowo, Wolin
 2. Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągoweji/lub kanalizacyjnej
  • Gm. Banie, Kamień Pomorski, Marianowo Stara Dąbrowa
 3. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków osoby prawne
 4. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków dla odbiorców indywidualnych
 5. Wniosek o zawarcie umów na indywidualne rozliczanie w budynku wielolokalowym w przypadku, gdy budynek posiada zarządcę
 6. Wniosek o zawarcie umowy, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 7. Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych - indywidualnie
 8. Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych - zbiorowo
 9. Zlecenie na wykonanie badania wody         Zlecenie na wykonanie badania ścieków ZAŁĄCZNIKI
 10. Wniosek o uzyskanie odszkodowania z tytułu poniesionej szkody zalaniowej wod-kan
 11. Wniosek o udzielenie informacji na temat dostaw wody i odbioru ścieków
 12. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków
 13. Zlecenie o wykonanie ekspertyzy wodomierza
 14. Zlecenie na udrożnienie sieci kanalizacyjnej
 15. Zlecenie sprawdzenie instalacji wodociągowej wewnętrznej
 16. Upoważnienie do odbioru dokumentu
 17. Wniosek o uzgodnienie projektu sieci przyłączy wod-kan
 18. Zlecenie na podejście pod montaż wodomierza
 19. Druk reklamacji
 20. Zgłoszenie wymiany podlicznika
 21. Zlecenie na wymianę podlicznika wraz z oplombowaniem
 22. Wniosek zamontowania wodomierza głównego
 23. Zlecenie ponownego włączenia do sieci wod-kan przyłącza
 24. Wniosek na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków - aktualizacja dla firm
 25. Wniosek na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków - dla odbiorców indywidualnych aktualizacja
 26. Zlecenie wykonania kosztorysu
 27. Zlecenie na roboty budowlane
 28. Wniosek o zawarcie umowy o kredyt konsumencki
 29. Zlecenie włączenia do sieci wykonanego przyłącza
 30. Wniosek o odbiór wykonanego przyłącza
 31. Zlecenie na demontaż i ponowny montaż wodomierza / podlicznika wraz z oplombowaniem
 32. Zlecenie na oplombowanie wodomierza
 33. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną