W nawiązaniu do Orzeczenia PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny) w Kamieniu Pomorskim z dnia 14.06.2019r. (znak: PS-N-HK-4400-164/19), Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie informuję, że woda dostarczana mieszkańcom m. Ostromice gmina Wolin spełnia wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294).