W nawiązaniu do Orzeczenia PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny) w Stargardzie z dnia 06.06.2019r. (znak: PSSE-NHK-4101-58/2313/19), Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie informuję, że woda dostarczana mieszkańcom m. Trąbki, Marianowo, Dzwonowo i Wiechowo gmina Marianowo spełnia wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294).