W nawiązaniu do Orzeczenia PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny) w Stargardzie z dnia 20.05.2019r. (znak: PSSE-NHK-4101-58/2032/19), Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie informuję, że woda dostarczana mieszkańcom m. Trąbki, Marianowo, Dzwonowo i Wiechowo gmina Marianowo spełnia wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294).

 

W nawiązaniu do Orzeczenia PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny) w Stargardzie z dnia 20.05.2019r. (znak: PSSE-NHK-4101-86/2029/19), Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie informuję, że woda dostarczana mieszkańcom m. Chlebówko, Chlebowo, Rosowo i Wiry gmina Stara Dąbrowa spełnia wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294).

 

W nawiązaniu do Orzeczenia PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny) w Stargardzie z dnia 20.05.2019r. (znak: PSSE-NHK-4101-109/2030/19), Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie informuję, że woda dostarczana mieszkańcom m. Storkowo gmina Ińsko spełnia wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294).

 

W nawiązaniu do Orzeczenia PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny) w Stargardzie z dnia 20.05.2019r. (znak: PSSE-NHK-4101-83/2036/19), Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie informuję, że woda dostarczana mieszkańcom m. Stara Dąbrowa i Nowa Dąbrowa gmina Stara Dąbrowa spełnia wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294).

 

W nawiązaniu do Orzeczenia PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny) w Stargardzie z dnia 20.05.2019r. (znak: PSSE-NHK-4101-111/2034/19), Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie informuję, że woda dostarczana mieszkańcom m. Ścienne gmina Ińsko spełnia wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294).

 

W nawiązaniu do Orzeczenia PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny) w Stargardzie z dnia 20.05.2019r. (znak: PSSE-NHK-4101-110/2033/19), Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie informuję, że woda dostarczana mieszkańcom m. Studnica gmina Ińsko spełnia wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294).

 

W nawiązaniu do Orzeczenia PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny) w Stargardzie z dnia 28.05.2019r. (znak: PSSE-NHK-4101-108/2139/19), Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie informuję, że woda dostarczana mieszkańcom m. Linówko gmina Ińsko spełnia wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294).  

 

W nawiązaniu do Orzeczenia PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny) w Stargardzie z dnia 28.05.2019r. (znak: PSSE-NHK-4101-88/2140/19), Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie informuję, że woda dostarczana mieszkańcom m. Storkówko i Moskorze gmina Stara Dąbrowa spełnia wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294).