W nawiązaniu do decyzji nr N.HK.700.363.2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach, Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. uprzejmie informuje, ze względu na podwyższoną ilość manganu wynoszącą 80 µg/l woda w miejscowości Bielikowo jest warunkowo dopuszczona do spożycia. Nadmieniamy, że spółka nasza prowadzi obecnie prace mające na celu wyeliminowanie przedmiotowego przekroczenia. Za powstałe niedogodności Uprzejmie Przepraszamy.