Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017.

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie za 2017 rok.

POBIERZ