MINERALICA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie (72-200) przy ulicy Zamkowej Nr 14 Informuje o rozstrzygnięciu zapytania na opracowanie koncepcji technologii odzysku substancji mineralnych i organicznych zawartych w osadach ściekowych i przetworzenia ich do postaci nawozów dedykowanych wykorzystaniu rolniczemu. Proces technologiczny dotyczyć ma przetworzenia odpadów o kodzie 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe.  

Rozstrzygnięcie: Pobierz