W nawiązaniu do decyzji nr PSSE NHK-4101-38/3639/17 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie uprzejmie informuje, że woda w sieci wodociągowej w miejscowości Kozy odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.