W nawiązaniu do komunikatu nr 7/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że woda w sieci wodociągowej w miejscowościach Krzywnica oraz Rokicie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. Jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz.U.2015.1989) W związku z powyższym woda z kranu może być używana do:

  1. Spożywania i używana do przygotowania posiłków
  2. Mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych, prania
  3. Woda nadaje się do kąpieli, przemywania otwartych zranień, mycia zębów
  4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych