Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie uprzejmie informuje, że woda w miejscowościach Chlebówko, Chlebowo, Rosowo, Wiry odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia.