KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie z dnia 06.07.2017r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Maszkowo, gm. Nowogard, pow. goleniowski zaopatrującego 180 mieszkańców miejscowości: Maszkowo   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 04.07.2017r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) z uwagi na przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości bakterii grupy coli. W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

 

 

  1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
  2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
  3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
  4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

      

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14/2, 72-200 Nowogard zarządzający wodociągiem Maszkowo został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.  

 

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.