W nawiązaniu do Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach nr N.HK.700.35.2017, Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie uprzejmie informuje, że woda w miejscowości Grąd została warunkowo dopuszczona ze względu na przekroczenie fizykochemiczne parametru mętności (wartość dopuszczalna 1,0 NTU). Uprzejmie informujemy, że woda dystrybuowana do Państwa nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i można ją bezpiecznie spożywać (po uprzednim przegotowaniu). Nadmieniamy, że obecnie trwają prace konserwacyjno-naprawcze mające na celu wyeliminowanie przedmiotowego przekroczenia. Całkowite doprowadzenie jakości wody do wymogów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia pod względem przekroczonego parametru winno nastąpić do dnia 21.04.2017. Przepraszamy za powstałe niedogodności związane z jakością wody.