W nawiązaniu do decyzji PSSE w Goleniowie nr PS-N.HK-4400-35/2017 z dnia 31.03.2017r., Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że woda dystrybuowana do odbiorców w miejscowościach Błotno, Grabin oraz Łęgno odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.