Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 07.03.2017r. w ramach czynności konserwacyjnych będzie przeprowadzone ciśnieniowe płukanie sieci wodociągowej na terenie miasta Nowogard. Rozpoczęcie prac planowane jest o godzinie 22:00 do 6:00 dnia 08.03.2017. W czasie przeprowadzanych czynności eksploatacyjnych może wystąpić chwilowe pogorszenie się jakości wody pod względem jej barwy oraz mętności. Wszystkie czynności opisane powyżej przeprowadzone będą w kilku etapach. Kompleksowe czyszczenie sieci zakończy się dnia 17.03.2017r. O terminach przeprowadzanych płukań będziemy informowali Państwa na bieżąco.